__Credits__

Auteursrechten

Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht © GAIA.

Behoudens andersluidende vermelding mag de inhoud worden gereproduceerd zolang de bron vermeld wordt, behalve voor commerciële doeleinden. Indien er toestemming vereist zou zijn, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming worden gevraagd van GAIA vzw, hierna “GAIA” genoemd.

Inhoud

De inhoud wordt als dusdanig geleverd en gaat niet gepaard met enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook.

Hoewel GAIA heeft toegezien op de redactie en verificatie van de inhoud op deze website kan de vzw niet garanderen dat de informatie volledig en exact is. De informatie op de website kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GAIA kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de informatie op deze website of andere externe websites. GAIA en haar personeelsleden kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht in geval van verlies of beschadiging, inclusief maar zonder zich daartoe te beperken, (in) directe, toevallige, bijzondere, exemplarische, consecutieve of andere schade die werd veroorzaakt door het vertrouwen dat gesteld werd in de informatie op de site.

Deze site is gemaakt door iRaiser.

Het is gebaseerd op Open Source software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).